TR | EN

Proje ve işletme danışmanlığı

• Tesisin, yaşam döngüsü süresince etkin ve ekonomik işletilmesi amacıyla tüm proje disiplinleri tarafından geliştirilen dizayn kriterlerinin, sistem öneri raporlarının ve bu doğrultuda hazırlanan projelerin, tesis yönetimi bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi ve yatırımcının tercih ve karar oluşturmasının desteklenmesi

• Mekanik, elektrik, otomasyon, enerji yönetimi, güvenlik, temizlik, peyzaj konularında projenin inşaat da dâhil olmak üzere ilerleyen aşamalarında yaşanabilecek olası geri dönüşlerin zaman ve yapım maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için görüş ve deneyimlerin paylaşılması; güvenlik sistemleri, mekanik sistemler, elektrik sistemlerine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapılması

• İşletmeye yönelik hacimlerin planlama prensipleri, yaklaşık büyüklükleri, kullanım senaryoları vb. konuların müellif ile yapılacak ortak çalışma sonucu oluşturulması

• Güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj işletim senaryolarının hazırlanması

• Yapım ve işletme maliyetleri ile işletme döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların ve konfor kayıplarının dizayn, projelendirme, yapım aşamalarında belirlenmesi

• Tesis, sistem, cihazların yenilik ve gelişmeleri karşılayacak şekilde değerlendirilmesi, müşteri odaklı işletme politikaları oluşturulması, işletmeye maliyet olarak yük getirecek ve müşteri tarafından yoğun kullanılmayacak olan hizmet ve alanların daha farklı işlevler için kullanılması konusunda öneriler geliştirilmesi